XXIII. Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi
26 - 28 Eylül 2019 Kiev/UKRAINE

Akademik Teşvik

Kongremiz Yüksek Öğretim Kurulu Akademik Teşvik Yönetmeliğindeki kriterleri sağlamaktadır. Kongremizde 10 farklı ülkeden katılımcı bulunmaktadır. “